Ba người thân nhất đã ra đi – Thượng Tọa Thích Chân Tính

Thuyết Giảng Ba người thân nhất đã ra đi – Thượng Tọa Thích Chân Tính giảng tại Chùa Hoằng Pháp trong Khóa Tu Phật Thất Lần Thứ 89, ngày 2-9 tháng 9 năm 2018

 

Gửi Giang Anh lời cảm nhận nhé !
Đang xem bình luận...